English
IN HIERDIE AFDELING

 

Excel aflaai

Neem asseblief kennis dat al hierdie leêrs vir aflaai in EXCEL - formaat beskikbaar is.

 

 

Opgesomde gekonsolideerde state van finansiële posisie [Excel - 23KB]
Opgesomde gekonsolideerde inkomstestate [Excel - 22KB]
Opgesomde gekonsolideerde state van kontantvloei [Excel - 21KB]
Rekonsiliasie van bedryfswins na handelswins [Excel - 21KB]

State van finansiële posisie [Excel - 33KB]
State van omvattende inkomste [Excel - 23KB]
State van veranderings in ekwiteit [Excel - 21KB]
State van kontantvloei [Excel - 27KB]