English
IN HIERDIE AFDELING

 

PDF aflaai

Geïntegreerde jaarverslag
Integrated
Aflaai van volledige
[PDF - 11MB]

Stel jou eie verslag saam.

Jy kan jou eie unieke PDF-weergawe van die verslag saamstel.

Kies jou belangstellingareas op die onderstaande lys en kliek op die Skep PDF-skakel om jou eie PDF te skep en af te laai.

Oorsig
Laai afdeling
Omvang van verslag en gerusstelling
Verklaring deur die direksie oor die geïntegreerde jaarverslag
Hoogtepunte van die oorsigjaar
Ons besigheid
Oorsig van die groep
Voorsitter se verslag
Uitvoerende hoof se verslag
Risikobestuur
Balans tussen wins, mense en ons planeet

Resensies
Laai afdeling
Prestasie-oorsig
Finansiële oorsig
Bedryfsoorsig
Nie-finansiële oorsig

Bestuur
Laai afdeling
Korporatiewe bestuurstoesig
Direksie
Vergoedingsverslag
Verslag van die ouditkomitee
Administrasie en korporatiewe inligting:

Finansieel

Media24
Laai afdeling
Opgesomde gekonsolideerde state van finansiële posisie
Opgesomde gekonsolideerde inkomstestate
Opgesomde gekonsolideerde state van kontantvloei
Rekonsiliasie van bedryfswins na handelswins
Direkteure se verantwoordelikheidsverklaring
Verslag van die onafhanklike ouditeur

Welkom Yizani
Laai afdeling
Direkteure se verantwoordelikheidsverklaring
Sertifikaat deur die maatskappysekretaris
Verslag van die onafhanklike ouditeur
Verslag van die ouditkomitee
Direkteursverslag
State van finansiële posisie
State van omvattende inkomste
State van veranderings in ekwiteit
State van kontantvloei
Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate
Direksie
Administrasie en korporatiewe inligting

Aandeelhouers-inligting

Media24
Laai afdeling
Kennisgewing van algemene jaarvergadering
Volmagvorm en aantekeninge by die volmagvorm

Welkom Yizani
Laai afdeling
Kennisgewing van algemene jaarvergadering
Volmagvorm en aantekeninge by die volmagvorm