English
IN HIERDIE AFDELING

 

Opgesomde gekonsolideerde state van kontantvloei

vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Laai die (EXCEL) af

 

 

  Groep   Maatskappy  
  2014
R’000
  2013
(Herstateer)
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite 436 273   657 693   141 500   137 500  
Kontantvloei uit beleggingsaktiwiteite (558 036)   (316 833)      
Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite (170 683)   (358 746)   (141 500)   (137 500)  
Netto afname in kontant en kontantekwivalente (292 446)   (17 886)      
Valuta-omrekeningseffek op kontant en kontantekwivalente 1 033   1 338      
Kontant en kontantekwivalente aan begin van jaar (144 002)   (127 454)      
Kontant en kontantekwivalente aan einde van jaar (435 415)   (144 002)