English
IN HIERDIE AFDELING

 

Opgesomde gekonsolideerde state van finansiële posisie

Laai die (EXCEL) af

op 31 Maart 2014

 

  Groep   Maatskappy  
  2014
R’000
  2013
(Herstateer)
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
Bates                
Nie-bedryfsbates 3 378 029   3 051 342   5 922 606   5 802 331  
Bedryfsbates 2 493 750   2 501 933      
Totale bates 5 871 779   5 553 275   5 922 606   5 802 331  
Ekwiteit                
Totale aandeelhouersbelang 2 064 941   1 908 106   5 802 331   5 802 331  
Minderheidsbelang 270 049   214 696      
Totale ekwiteit 2 334 990   2 122 802   5 802 331   5 802 331  
Verpligtinge                
Nie-bedryfslaste 590 711   1 047 063      
Bedryfslaste 2 946 078   2 383 410   120 275    
Totale ekwiteit en verpligtinge 5 871 779   5 553 275   5 922 606   5 802 331