English
IN HIERDIE AFDELING

 

Opgesomde gekonsolideerde inkomstestate

vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Laai die (EXCEL) af

 

 

  Groep   Maatskappy  
  2014
R’000
  2013
(Herstateer)
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
Omset 8 171 101   7 790 206      
Uitgawes (7 577 691)   (7 281 607)      
Dividende ontvang     141 500   137 500  
Bedryfswins 593 410   508 599   141 500   137 500  
Netto finansieringskoste (90 100)   (140 096)      
Belang in ekwiteitsresultate 26 069   48 458      
Wins/(verlies) met verkoop van beleggings 78 086   (26 466)      
Wins voor belasting 607 465   390 495   141 500   137 500  
Belasting (241 707)   (177 383)      
Netto wins vir die jaar 365 758   213 112   141 500   137 500  
Toeskryfbaar aan:                
Aandeelhouers van die groep 288 029   183 171   141 500   137 500  
Minderheidsbelang 77 729   29 941      
  365 758   213 112   141 500   137 500