English
IN HIERDIE AFDELING

 

Rekonsiliasie van bedryfswins na handelswins

vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Laai die (EXCEL) af

 

 

  Groep   Maatskappy  
  2014
R’000
  2013
(Herstateer)
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
Bedryfswins 593 410   508 599   141 500   137 500  
Amortisasie van ontasbare bates 10 764   26 708      
Ander (winste)/verliese (85 441)   10 407      
Handelswins 518 733   545 714   141 500   137 500