English
IN HIERDIE AFDELING

 

Administrasie en korporatiewe inligting

Welkom Yizani Beleggings (RF) Beperk
Registrasienommer
2006/021434/06

Maatskappysekretaris
Lurica Klink
Oaklaan 251
Randburg
2194
(Posbus 1502, Randburg 2125)

Geregistreerde kantoor
Heerengracht 40
Kaapstad
8001
(Posbus 2271, Kaapstad 8000)

Aandeleverhandelings-hulptoonbank
Equity Express, ’n afdeling van Singular Systems Eiendoms Beperk
(Registrasienommer 2002/001492/07)
Corlettrylaan 71
Birnam 2196
(Posbus 1266, Bramley 2018)

Oordragsekretaris
Equity Express, ’n afdeling van Singular Systems Eiendoms Beperk
(Registrasienommer 2002/001492/07)
Corlettrylaan 71
Birnam 2196
(Posbus 1266, Bramley 2018)

Onafhanklike ouditeur
PricewaterhouseCoopers Geïnk.
Waterhouse Place 1
Century City
Kaapstad
7441
(Posbus 2799, Kaapstad 8000)

Oproepsentrum 0860 12 12 24
www.welkomyizani.co.za