English
IN HIERDIE AFDELING

 

State van kontantvloei

vir die jaar geƫindig 31 Maart 2014

Laai die (EXCEL) af

 

 

      Groep   Maatskappy  
  Aanteke-ninge   2014
R’000
  2013
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite     22 159   20 846   22 159   20 846  
Kontant gegenereer deur bedrywighede 12   675   67   675   67  
Rente betaal     (51)   (79)   (51)   (79)  
Rente ontvang     310   233   310   233  
Dividende ontvang     21 225   20 625   21 225   20 625  
Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite     (20 338)   (19 932)   (20 338)   (19 932)  
Dividende betaal     (3 366)   (3 408)   (3 366)   (3 408)  
Voorkeurdividende betaal     (16 972)   (16 524)   (16 972)   (16 524)  
Verandering in kontant en kontantekwivalente vir die jaar     1 821   914   1 821   914  
Kontant en kontantekwivalente aan die begin van die jaar     6 607   5 693   6 607   5 693  
Kontant en kontantekwivalente aan die einde van die jaar     8 428   6 607   8 428   6 607