English
IN HIERDIE AFDELING

 

State van veranderings in ekwiteit

vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

Laai die (EXCEL) af

 

 

         
  Aandele-kapitaal
R’000
  Ander
reserwes
R’000
  Opgelope
verlies
R’000
  Totaal
R’000
 
Maatskappy                
Saldo op 1 April 2012 146 022     45 290   191 312  
Totale omvattende inkomste     (2 713)   (2 713)  
Dividende betaal     (4 073)   (4 073)  
Saldo op 31 Maart 2013 146 022     38 504   184 526  
Saldo op 1 April 2013 146 022     38 504   184 526  
Totale omvattende inkomste     (2 347)   (2 347)  
Dividende betaal     (4 190)   (4 190)  
Saldo op 31 Maart 2014 146 022     31 967   177 989  
Groep                
Saldo op 1 April 2012 146 022   (44 135)   (20 779)   81 108  
Totale omvattende inkomste   161 423   (17 178)   144 245  
Dividende betaal     (4 073)   (4 073)  
Saldo op 31 Maart 2013 146 022   117 288   (42 030)   221 280
Saldo op 1 April 2013 146 022   117 288   (42 030)   221 280  
Totale omvattende inkomste   1 546   (1 683)   (137)  
Dividende betaal     (4 190)   (4 190)  
Saldo op 31 Maart 2014 146 022   118 834   (47 903)   216 953