English
IN HIERDIE AFDELING

 

State van omvattende inkomste

vir die jaar geƫindig 31 Maart 2014

Laai die (EXCEL) af

 

 

      Groep   Maatskappy  
  Aanteke-
ninge
  2014
R’000
  2013
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
Inkomste     413     413    
Bedryfsuitgawes     (290)     (290)    
Bedryfswins     123     123    
Aandeel van netto wins van geassosieerde maatskappy 3   21 889   6 160      
Beleggingsinkomste – dividende ontvang         21 225   20 625  
Administratiewe koste 9   (380)   (90)   (380)   (90)  
Netto finansieringskoste 10   (23 315)   (23 248)   (23 315)   (23 248)
Verlies voor belasting     (1 683)   (17 178)   (2 347)   (2 713)  
Netto verlies vir die jaar     (1 683)   (17 178)   (2 347)   (2 713)  
Aandeel van veranderings in geassosieerde maatskappy se ander ekwiteitsitems 3   1 546   161 423      
Totale omvattende inkomste vir die jaar     (137)   144 245   (2 347)   (2 713)