English
IN HIERDIE AFDELING

 

Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate

vir die jaar geëindig 31 Maart 2014

1. Opsomming van hoof- rekeningkundige beleid
2. Vernaamste rekeningkundige ramings
3. Belegging in geassosieerde maatskappy
4. Verwante partye
5. Ander debiteure
6. Aandelekapitaal en -premie
7. Langtermynverpligtinge
8. Bedrae betaalbaar
9. Administratiewe koste
10. Netto finansieringskoste
11. Kontant en kontantekwivalente
12. Kontant gegenereer deur bedrywighede
13. Finansiële risikobestuur