English
IN HIERDIE AFDELING

 

Administrasie en korporatiewe inligting:


Media24 Beherend Eiendoms Beperk
Registrasienommer
2006/021408/07

Maatskappysekretaris
Lurica Klink

Oaklaan 251
Randburg
2194
(Posbus 1502, Randburg 2125)

Geregistreerde kantoor
Heerengracht 40
Kaapstad
8001
(Posbus 2271, Kaapstad 8000)

Medeprokureurs en belastingadviseurs
Webber Wentzel Bowens

Frickerweg 10
Illovo Boulevard
Johannesburg
2196
(Posbus 61771, Marshalltown 2107)

 

 

 

 

 

 

Medeprokureurs
Werksmans Geïnk.

18de Verdieping
Thibaultplein 1
Kaapstad
8001
(Posbus 1471, Kaapstad 8000)

Onafhanklike ouditeur
PricewaterhouseCoopers Geïnk.
Waterhouse Place 1
Century City
Kaapstad
7441
(Posbus 2799, Kaapstad 8000)

Oproepsentrum 0860 12 12 24
www.media24.com