English
IN HIERDIE AFDELING

 

Direksie


RACHEL JAFTA   STEVE PACAK   SALIE DE SWARDT
Rachel Jafta (53), MEcon en PhD, is ’n professor in ekonomie aan die Universiteit Stellenbosch. Sy het in 2003 as ’n direkteur by Naspers aangesluit en is in 2007 as ’n direkteur van Media24 aangestel. Sy is ’n lid van die Suid-Afrikaanse Ekonomievereniging, direkteur van Econex, voorsitter van die Kaapstad Karnavaltrust en ’n raadslid van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Rasseverhoudinge. Sy is ’n lid van Media24 se mensehulpbronne- en vergoedingskomitee en voorsitter van Media24 se nominasiekomitee. Sy is in April 2013 as voorsitter van Media24 se direksie aangestel.   Steve Pacak (59), ’n geoktrooieerde rekenmeester (SA), het sy loopbaan by Naspers in 1988 by M-Net begin en verskeie uitvoerende poste in die Naspers-groep beklee. Hy is ’n direkteur van Media24 en MultiChoice Suid-Afrika Beherend en ander maatskappye in die breë Naspers-groep. Hy is in 1998 as ’n uitvoerende direkteur van Naspers aangestel.   Salie de Swardt (70) het die kwalifikasies BAHons en BEcon aan die Universiteit Stellenbosch verwerf en was ’n Nieman-genoot aan Harvard-universiteit. Gedurende sy loopbaan by Naspers was hy finansiële redakteur én redakteur van Beeld. Hy was ook die stigtersredakteur van Finansies & Tegniek (nou FinWeek), uitvoerende hoof van Media24 Tydskrifte en besturende direkteur van Media24 vanaf 2000 tot met sy aftrede in 2005. Hy is ’n direkteur van die Paarl Media-groep en is in April 2013 as voorsitter van Media24 se oudit- en risikokomitees aangestel.
RUSSEL BOTMAN   RUDA LANDMAN   DEBRA MEYER
Russel Botman (60) het die grade BA, MTh en DTh verwerf. Hy is voorsitter van die Klein-Karoo Nasionale Kunstefees, lid van die uitvoerende komitee van Hoër Onderwys Suid-Afrika en visepresident van die Vereniging van Afrikauniversiteite. Hy is ook ’n lid van Media24 se veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitee. Hy is voorsitter van die Raad van Kaapstad as die wêreld se ontwerp-hoofstad van 2014 en president van die akademiese konsortium vir 21st Century. Hy is in 2007 aangestel as rektor en visekanselier van die Universiteit Stellenbosch en is in 2012 vir ’n tweede termyn aangestel. Prof Botman is op 28 Junie 2014 oorlede.   Ruda Landman (60) het aan die Universiteit Stellenbosch gestudeer en 30 jaar lank as joernalis gewerk – die laaste 19 jaar tot 2007 as mede-aanbieder van die M-Net-program, Carte Blanche. Hierna doen sy vryskutwerk in die kommunikasie- en mediabedryf. Sy het in 2011 ’n eredoktorsgraad van die Universiteit Stellenbosch ontvang vir haar werk as joernalis. Sy is voorsitter van Media24 se veiligheids-, gesondheids- en omgewingskomitee en mensehulpbronne- en vergoedingskomitee en ook ’n lid van die nominasiekomitee.   Debra Meyer (47) is professor in biochemie en hoof van hierdie departement by die Universiteit van Pretoria. Sy was ’n Fulbright-beurshouer aan die universiteit van Kalifornië (UC Davis) (VSA), waar sy ’n PhD-graad in biochemie en molekulêre biologie verwerf het. Sy het modules in mediastrategie en akademiese leierskap by Harvard en Gibs (Universiteit van Pretoria) voltooi en lewer gereeld bydraes vir verskeie koerante en tydskrifte. Sy dien as trustee of raadslid van verskeie organisasies, waaronder Dagbreektrust, Naspers en die raad van die Noordwes-Universiteit.
HEIN WILLEMSE   NEIL VAN HEERDEN   LOURENS JONKER
Hein Willemse (56) het die grade MA (cum laude), MBL en DLitt verwerf. Hy is tans as letterkundeprofessor in die departement Afrikaans aan die Universiteit van Pretoria verbonde. Hy is ’n direksielid of trustee van verskeie nasionale en internasionale vakverenigings of gemeenskapsorganisasies.   Neil van Heerden (75), wat ’n BA-graad het, is ’n trustee van die Universiteit van die Wes-Kaap, voormalige direkteur-generaal van buitelandse sake, ambassadeur na die Federale Republiek van Duitsland, ambassadeur na die Europese Unie en voormalige uitvoerende direkteur van die Suid-Afrika Stigting (nou Suid-Afrika Besigheidsleierskap). Hy is ook ’n direkteur van ander maatskappye.   Lourens Jonker (75) het die graad BScAgric verwerf, met verdere studie aan die Universiteit van Kalifornië (UC Davis). Hy het programme vir direkteursontwikkeling by IMD in Lausanne, Switserland en Gibs (Universiteit van Pretoria) voltooi. Hy is die eienaar van Weltevredewynlandgoed. Hy het in 1981 lid van KWV Koöperasie se direksie geword, en in 1994 voorsitter van KWV Groep Beperk. Hy het die voortou geneem met KWV se suksesvolle oorskakeling van ’n koöperasie na ’n ten volle gekommersialiseerde maatskappy. Hy het in Desember 2003 uit die KWV-direksie bedank.
JO-ANN HELD   ESMARÉ WEIDEMAN   MANIE MAYMAN
Jo-Ann Held (33) het BCom(Regte) aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Jo-Ann is ’n media-entrepreneur wat onder andere haar eie spitstyd-televisieprogram vervaardig en aangebied het. Sy het ook verskeie korporatiewe ondernemings en is ’n direkteur van Partnership Investments, ’n maatskappy met belange in media, mynbou en eiendom. Sy dien ook in die Wes-Kaapse Raad van Ubuntu Botho (deel van Sanlam) en die direksie van M&C Saatchi Abel.   Esmaré Weideman (52) het die kwalifikasies BCom en BJoernalistiekHons (beide cum laude) aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Sy het as joernalis, teksredakteur en redakteur vir van die land se bekendste publikasies gewerk voordat sy as hoofredakteur van die topweekblaaie HUISgenoot, YOU en DRUM aangestel is – ’n pos wat sy bykans 10 jaar lank beklee het. In 2011 het sy uitvoerende hoof van Media24 geword. Sy is ’n direkteur van die Paarl Media-groep.   Abduraghman (Manie) Mayman (59) is ’n geoktrooieerde rekenmeester en het ’n B-graad in rekeningkunde (BCompt) en honneursgrade in rekeningkunde (BComptHons) en in handel (Finansiële bestuur) deur Unisa verwerf. Hy is ’n voormalige direkteur van BP Suider-Afrika Eiendoms Beperk. In September 2007 is hy as finansiële hoof van Media24 aangestel. Hy het die maatskappy verlaat en in 2011 teruggekeer as finansiële hoof van Media24 Koerante. Hy is in Januarie 2014 aangestel as die Media 24-direkteur verantwoordelik vir die finansiële funksie.

Direkteure en bywoning van vergaderings

    Eerste datum aangestel in
huidige pos
Laaste datum
aangestel
Vier direksievergaderings
gedurende die
jaar gehou.
Bywoning:
Kategorie
R C C Jafta   9 Februarie 2007 2 September 2013 4 Onafhanklik nie-uitvoerend
T Vosloo*   14 September 2006 2 September 2013 4 Onafhanklik nie-uitvoerend
J J M van Zyl*   14 September 2006 3 September 2012 4 Onafhanklik nie-uitvoerend
S J Z Pacak   1 April 2009 16 September 2011 4 Nie-uitvoerend
H R BotmanΔ   14 September 2006 16 September 2011 3 Onafhanklik nie-uitvoerend
G M Landman   14 September 2006 2 September 2013 4 Onafhanklik nie-uitvoerend
L P Retief**   14 September 2006 3 September 2012 3 Nie-uitvoerend
S S de Swardt   14 September 2006 16 September 2011 4 Onafhanklik nie-uitvoerend
J P Bekker***   1 April 2008 2 September 2013 4 Nie-uitvoerend
J J Pieterse*   1 Mei 2010 22 September 2010 4 Uitvoerend
E Weideman   1 Julie 2011 16 September 2011 4 Uitvoerend
D Meyer^   1 April 2013 1 April 2013 4 Onafhanklik nie-uitvoerend
L N Jonker^^   21 November 2013 21 November 2013 1 Onafhanklik nie-uitvoerend
N P van Heerden^^   21 November 2013 21 November 2013 1 Onafhanklik nie-uitvoerend
H S S Willemse^^   21 November 2013 21 November 2013 1 Onafhanklik nie-uitvoerend
J C Held^^^   1 Januarie 2014 1 Januarie 2014 1 Onafhanklik nie-uitvoerend
A Mayman^^^   1 Januarie 2014 1 Januarie 2014 1 Uitvoerend
Aantekeninge    
* Bedank 21 November 2013 ^ Aangestel 1 April 2013
** Bedank 31 Oktober 2013 ^^ Aangestel 21 November 2013
*** Bedank 31 Maart 2014 ^^^ Aangestel 1 Januarie 2014
Δ Oorlede 28 Junie 2014    

Komitees en bywoning

    Uitvoerende
komitee
Mense-
hulpbronne-
en
vergoedings-
komitee1
Nominasie-
komitee1
Veiligheids-,
gesondheids- en
omgewings-
komitee1
Ouditkomitee1 Risiko-
komitee
Geen
vergaderings
gedurende die
jaar gehou nie.
Vier vergaderings
gedurende die jaar gehou.
Bywoning:
Twee
vergaderings
gedurende die
jaar gehou.
Bywoning:
Vyf vergaderings
gedurende die jaar gehou.
Bywoning:
T Vosloo*   4 4     5 5
J J M van Zyl*   4 4     5 5
R C C Jafta²   3 3     1 1
S S de Swardt               5 5
J P Bekker**                      
S J Z Pacak                      
G M Landman^   0 0 2        
L P Retief***               1        
L N Jonker^               2 1 1
H S S Willemse^               2        
H R BotmanΔ               2        
E Weideman                   5
J J Pieterse*                   03
D Meyer^^               0        
N P van Heerden^       0 0            
J C Held^^^                   0 0
A Mayman^^^                   1
Aantekeninge
= lid
1 Uitvoerende direkteur(e) woon op uitnodiging by
2 R C C Jafta is op 17 April 2013 deur S S de Swardt as voorsitter en lid van die oudit- en risikokomitees opgevolg
3 O Lalbahadur het al die risikovergaderings in sy hoedanigheid as waarnemende groep- finansiële hoof bygewoon in die plek van J J Pieterse
Bykomende aantekeninge    
* Bedank 21 November 2013 ^ Aangestel 21 November 2013. G M Landman word komiteelid op 21 November 2013
** Bedank 31 Maart 2014 ^^ Aangestel as direkteur op 1 April 2013 en as komiteelid met ingang van 21 November 2013
*** Bedank 31 Oktober 2013 ^^^ Aangestel as direkteur op 1 Januarie 2014
Δ Oorlede 28 Junie 2014