Aantekeninge by die groep- finansiƫle jaarstate | Aantekening 10
PDF icon Laai die PDF af

    Groep   Maatskappy  
    2014
R’000
  2013
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
10. Netto finansieringskoste                
  Rente betaal                
  Diverse rente   (4)     (4)  
  Rente op terugbetalings aan onsuksesvolle aandeel-aansoekers (51)   (75)   (51)   (75)  
  Rente op voorkeuraandele (23 574)   (23 402)   (23 574)   (23 402)  
    (23 625)   (23 481)   (23 625)   (23 481)  
  Rente ontvang                
  Rente op lopende rekeninge 76   48   76   48  
  Rente op daggeldrekeninge 234   185   234   185  
    310   233   310   233  
  Netto finansieringskoste (23 315)   (23 248)   (23 315)   (23 248)