Aantekeninge by die groep- finansiƫle jaarstate | Aantekening 11
PDF icon Laai die PDF af

    Groep   Maatskappy  
    2014
R’000
  2013
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
11. Kontant en kontantekwivalente                
  Kontant en kontantekwivalente toeskryfbaar aan die groep 7 375   6 607   7 375   6 607  
  Kontant en kontant-ekwivalente gehou namens beleggers 1 053     1 053    
    8 428   6 607   8 428   6 607