Aantekeninge by die groep- finansiƫle jaarstate | Aantekening 12
PDF icon Laai die PDF af

    Groep   Maatskappy  
    2014
R’000
  2013
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
12. Kontant gegenereer deur bedrywighede                
  Verlies voor belasting (1 683)   (17 178)   (2 347)   (2 713)  
  Aangepas vir:                
  – Dividende ontvang     (21 225)   (20 625)  
  – Aandeel van netto verlies van geassosieerde maatskappy (21 889)   (6 160)      
  – Finansieringskoste 23 315   23 248   23 315   23 248  
  Verlies voor veranderings in bedryfskapitaal (257)   (90)   (257)   (90)  
  Veranderings in bedryfskapitaal 932   157   932   157  
  Ander bedrae betaalbaar 949   98   949   98  
  Ander debiteure (17)   59   (17)   59  
    675   67   675   67