Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 13
PDF icon Laai die PDF af

13. Finansiële risikobestuur

Die groep se aktiwiteite stel hom bloot aan verskeie finansiële risiko’s, spesifiek rentekoersrisiko, kredietrisiko en likiditeitsrisiko. Die groep se algehele risikobestuursprogram is toegespits op die onvoorspelbaarheid van finansiële markte en streef daarna om die moontlike negatiewe uitwerking op die finansiële prestasie van die groep te verminder. Risikobestuur word toegepas volgens ’n beleid wat deur die direksie goedgekeur word.

Die groep se rentekoersrisiko ontstaan hoofsaaklik as gevolg van die uitreiking van langtermynlenings teen veranderlike rentekoerse. Gebaseer op simulasies wat gedoen is, sal die impak van ’n 100-basispuntstyging in die prima rentekoers, ’n daling of styging van R4,28m (2013: R4,21m) in finansieringskoste teweegbring.