Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 3
PDF icon Laai die PDF af


3. Belegging in geassosieerde maatskappy

Die maatskappy het ’n 15%-belang in Media24 Beherend Eiendoms Beperk, ’n maatskappy wat in Suid-Afrika geïnkorporeer is. Dit is ’n ongenoteerde belegging.

Die belegging word geklassifiseer as ’n belegging in ’n geassosieerde maatskappy, as gevolg van die beduidende invloed wat die groep deur verteenwoordiging in die direksie het, al het die groep net ’n 15%-belang.

  Groep   Maatskappy  
  2014
R’000
  2013
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
Beweging in drabedrag                
Aan die begin van die jaar 640 462   493 504   603 709   603 709  
Aandeel in netto wins 21 889   6 160      
Aandeel in veranderings in ander reserwes 1 546   161 423      
Dividende ontvang (21 225)   (20 625)      
  642 672   640 462   603 709   603 709  

Opgesomde finansiële inligting van ongenoteerde geassosieerde ooreenkomstig die finansiële jaarstate – Media24

  Groep  
  2014
R’000
  2013
R’000
 
Totale bates 5 871 742   5 597 383  
Totale laste 3 536 751   3 474 582  
Omset 8 171 101   8 118 581  
Netto wins 365 758   213 108