Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 5
PDF icon Laai die PDF af


    Groep   Maatskappy  
    2014
R’000
  2013
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
5. Ander debiteure                
  Belasting 4     4    
  Rente op aanvraagdeposito’s 26   16   26   16  
  Verskuldig deur Media24 Eiendoms Beperk 362   359   362   359  
    392   375   392   375