Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 6
PDF icon Laai die PDF af


    Groep   Maatskappy  
    2014
R’000
  2013
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
6. Aandelekapitaal en -premie                
  Gemagtig                
  30 000 000 gewone aandele van R0,0000001 elk        
  Uitgereik (en volopbetaald)                
  14 600 001 (2013: 14 600 001) gewone aandele van R0,0000001 elk        
  Aandelepremie 146 022   146 022   146 022   146 022  
    146 022   146 022   146 022   146 022  
  Kapitaalbestuur

Die groep se doelwit met kapitaalbestuur is om die entiteit se vermoë te beskerm om as ’n lopende saak voort te gaan, sodat dit deurentyd genoeg opbrengste vir aandeelhouers en voordele vir ander belanghebbendes kan lewer.