Aantekeninge by die groep- finansiƫle jaarstate | Aantekening 8
PDF icon Laai die PDF af

    Groep   Maatskappy  
    2014
R’000
  2013
R’000
  2014
R’000
  2013
R’000
 
8. Bedrae betaalbaar                
  Bedrae verskuldig aan beleggers 1 053     1 053    
  Terugbetalings verskuldig aan onsuksesvolle aandeel-aansoekers 606   650   606   650  
  Rente op terugbetalings verskuldig aan onsuksesvolle aandeel-aansoekers 454   596   454   596  
  Voorsiening vir ouditeursvergoeding 160   90   160   90  
  Oordrag van sekuriteite belasting 10     10    
  BTW 3     3    
  Diverse inkomste   1     1  
    2 286   1 337   2 286   1 337