English
IN HIERDIE AFDELING

 

Hoogtepunte van die oorsigjaar

Finansiële prestasie

Die finansiële prestasie vir 2013 is hersaamgestel as gevolg van ’n IFRS-vereiste dat ons belange in gesamentlike ondernemings volgens die ekwiteitsverantwoorde metode weergegee moet word (wat slegs ons aandeel van hul wins verantwoord), terwyl ons voorheen van ons aandeel van hul inkomste en uitgawes rekenskap gegee het. Die hersamestelling maak dit moontlik om die huidige jaar (2014) se resultate op ’n soort-vir-soort-grondslag met dié van die vorige jaar (2013) te vergelyk.

R’m Omset   R’m Handelswins
 
Omset per segment

Vyfjaar-oorsig

  2010
R’m
  2011
R’m
  2012
R’m
  2013
R’m
  2014
R’m
 
Inkomstestaat                    
Omset
6 730   7 156   7 970   7 790   8 171  
Handelswins
469   400   591   546   519  
Vrye kontantvloei
369   114   551   446   95  
Staat van finansiële posisie                    
Totale bates
5 287   5 294   5 574   5 553   5 872  
Totale ekwiteit
737   990   988   2 123   2 335  
Totale laste
4 550   4 304   4 586   3 430   3 537  

Nie-finansiële prestasie

  Koerante: Advertensie-markaandeel
Bron: Nielson AdEx
  Koerante: Sirkulasie-markaandeel
Bron: ABC: Januarie tot Maart 2013 vs Januarie tot Maart 2014
  Tydskrifte: Advertensie-markaandeel
Bron: Interne ontleding van Nielson AdEx: April 2012 tot Maart 2013 vs April 2013 tot Maart 2014
  Tydskrifte: Sirkulasie-markaandeel
Bron: Interne ontleding van ABC: Januarie tot Maart 2013 vs Januarie tot Maart 2014 (verkoopte eksemplare)
  Unieke gebruikers: Markaandeel

Ons mense

Op 31 Maart 2014 het die groep 6 826 (2013: 7 068) heeltydse werknemers gehad, van wie 47% vroue was. Sowat R38m is die afgelope jaar in opleiding belê, insluitend beurse aan personeel wat deeltyds by verskillende tersiêre instellings studeer. Die Media24 Akademie het meer as 20 nagraadse studente in joernalistiek befonds en gementor. Ná graduering sal hulle tydens ’n jaarlange internskap by Media24 verder opgelei word.

Omgewing

Media24 het groen inisiatiewe voortgesit om sy koolstofvoetspoor van 132 752 ton CO2e gedurende die afgelope jaar onder beheer te hou.

Voortgesette inisiatiewe vir groter energiedoeltreffendheid sluit in:

installering van beweging-geaktiveerde ligte
opknapping van lugversorgers om elektrisiteitsverbruik te verminder
konsolidering van ons kliëntediens-kontaksentrums, en
outomatiese hibernasie van rekenaars wanneer gebruikers hul werkstasies verlaat.

Afvalbestuursinisiatiewe sluit in:

instel van drukkers om bladsye outomaties weerskante te druk en papierverbruik te verminder
doeltreffender herwinning van kantoorafval, en
herwinning van tolueen by Paarl Media se gravure-drukperse.

Koolstofvoetspoor

Maatskaplik-ekonomiese ontwikkeling

Media24 het die afgelope paar jaar vordering gemaak met sy transformasiedoelwitte. Volgens die telkaart wat deur ’n onafhanklike swart ekonomiese bemagtigings- (SEB-) verifiëringsagentskap opgestel is, het Media24 sy SEB-status die afgelope jaar tot vlak 3 verbeter, met 137,5%-erkenning vir SEB-besteding. Volpunte is vir die kategorieë eienaarskap, maatskaplik-ekonomiese ontwikkeling en ondernemingsontwikkeling behaal.