English
IN HIERDIE AFDELING

 

Opgesomde gekonsolideerde state van kontantvloei

vir die jaar geƫindig 31 Maart 2015

Laai (EXCEL) af

 

 

  Groep   Maatskappy  
  2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite 434 951   436 273   144 804   141 500  
Kontantvloei aangewend in beleggingsaktiwiteite (476 883)   (558 036)      
Kontantvloei aangewend in finansieringsaktiwiteite 968 001   (170 683)   (144 804)   (141 500)  
Netto toename/(afname) in kontant en kontantekwivalente 926 069   (292 446)      
Valuta-omrekeningseffek op kontant en kontantekwivalente 566   1 033      
Kontant en kontantekwivalente aan begin van jaar (435 415)   (144 002)      
Kontant en kontantekwivalente aan einde van jaar 491 220   (435 415)