English
IN HIERDIE AFDELING

 

Opgesomde gekonsolideerde state van finansiële posisie

Laai (EXCEL) af

op 31 Maart 2015

 

  Groep   Maatskappy  
  2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
Bates                
Nie-bedryfsbates 3 434 918   3 378 029   6 045 689   5 922 606  
Bedryfsbates 2 669 439   2 493 750      
Totale bates 6 104 357   5 871 779   6 045 689   5 922 606  
Ekwiteit                
Totale aandeelhouersbelang 2 201 549   2 064 941   5 802 331   5 802 331  
Minderheidsbelang 1 222 375   270 049      
Totale ekwiteit 3 423 924   2 334 990   5 802 331   5 802 331  
Verpligtinge                
Nie-bedryfslaste 608 080   590 711   243 358    
Bedryfslaste 2 072 353   2 946 078     120 275  
Totale ekwiteit en verpligtinge 6 104 357   5 871 779   6 045 689   5 922 606