English
IN HIERDIE AFDELING

 

Opgesomde gekonsolideerde inkomstestate

vir die jaar geƫindig 31 Maart 2015

Laai (EXCEL) af

 

 

  Groep   Maatskappy  
  2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
Omset 8 249 950   8 171 101      
Uitgawes (8 126 805)   (7 577 691)      
Dividende ontvang     141 804   141 500  
Bedryfswins 123 145   593 410   144 804   141 500  
Netto finansieringskoste (140 973)   (90 100)      
Belang in ekwiteitsresultate 27 463   26 069      
(Verlies) / Wins met verkoop van beleggings (6)   78 086      
Wins voor belasting 9 629   607 465   144 804   141 500  
Belasting (128 274)   (241 707)      
Netto (verlies) / wins vir die jaar (118 645)   365 758   144 804   141 500  
Toeskryfbaar aan:                
Aandeelhouers van die groep (162 921)   288 029   144 804   141 500  
Minderheidsbelang 44 276   77 729      
  (118 645)   365 758   144 804   141 500