English
IN HIERDIE AFDELING

 

Rekonsiliasie van bedryfswins na handelswins

vir die jaar geƫindig 31 Maart 2015

Laai (EXCEL) af

 

 

  Groep   Maatskappy  
  2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
Bedryfswins 123 145   593 410   144 804   141 500  
Amortisasie van ontasbare bates 8 578   10 764      
Ander verliese / (winste) 115 429   (85 441)      
Handelswins 247 152   518 733   144 804   141 500