English
IN HIERDIE AFDELING

 

State van kontantvloei

vir die jaar geƫindig 31 Maart 2015

Laai die (PDF) af

 

 

      Groep   Maatskappy  
  Aantekeninge   2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
Kontantvloei uit bedryfsaktiwiteite     22 138   22 159   22 138   22 159  
Kontant gegenereer deur bedrywighede 12   105   675   105   675  
Rente betaal     (64)   (51)   (64)   (51)  
Rente ontvang     376   310   376   310  
Dividende ontvang     21 721   21 225   21 721   21 225  
Kontantvloei uit finansieringsaktiwiteite     (22 146)   (20 338)   (22 146)   (20 338)  
Dividende betaal     (4 765)   (3 366)   (4 765)   (3 366)  
Voorkeurdividende betaal     (17 381)   (16 972)   (17 381)   (16 972)  
Kontant en kontantekwivalente aan die begin van die jaar     (8)   1 821   (8)   1 821  
Kontant en kontantekwivalente aan die begin van die jaar     8 428   6 607   8 428   6 607  
Kontant en kontantekwivalente aan die einde van die jaar     8 420   8 428   8 420   8 428