English
IN HIERDIE AFDELING

 

State van veranderings in ekwiteit

vir die jaar geëindig 31 Maart 2015

Laai die (PDF) af

 

 

         
  Aandele-kapitaal
R’000
  Ander
reserwes
R’000
  Opgelope
wins/(verlies)
R’000
  Totaal
R’000
 
Maatskappy                
Saldo op 1 April 2013 146 022     38 504   184 526  
Totale omvattende inkomste     (2 347)   (2 347)  
Dividende betaal     (4 190)   (4 190)  
Saldo op 31 Maart 2014 146 022     31 967   177 989  
Saldo op 1 April 2014 146 022     31 967   177 989  
Totale omvattende inkomste     (3 204)   (3 204)  
Dividende betaal     (4 361)   (4 361)  
Saldo op 31 Maart 2015 146 022     24 402   170 424  
Groep                
Saldo op 1 April 2013 146 022   117 288   (42 031)   221 279  
Totale omvattende inkomste   1 546   (1 683)   (137)  
Dividende betaal     (4 190)   (4 190)  
Saldo op 31 Maart 2014 146 022   118 834   (47 904)   216 952  
Saldo op 1 April 2014 146 022   118 834   (47 904)   216 952  
Totale omvattende inkomste   66 650   (70 678)   (4 028)  
Dividende betaal     (4 361)   (4 361)  
Saldo op 31 Maart 2015 146 022   185 484   (122 943)   208 563