English
IN HIERDIE AFDELING

 

State van omvattende inkomste

vir die jaar geëindig 31 Maart 2015

Laai die (PDF) af

 

 

      Groep   Maatskappy  
  Aantekeninge   2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
Aandeel van netto (verlies)/wins van geassosieerde maatskappy 3   (45 753)   21 889      
Beleggingsinkomste – dividende ontvang        

21 721

  21 225  
Administratiewe koste 9   (83)   (257)   (83)   (257)  
Ander inkomste   497     497    
Netto finansieringskoste 10   (25 339)   (23 315)   (25 339)   (23 315)
Verlies voor belasting     (70 678)   (1 683)   (3 204)   (2 347)  
Belasting            
Netto verlies vir die jaar     (70 678)   (1 683)   (3 204)   (2 347)  
Aandeel van veranderings in geassosieerde maatskappy se ander ekwiteitsitems 3   66 650   1 546      
Totale omvattende inkomste vir die jaar     (4 028)   (137)   (3 204)   (2 347)