Aantekeninge by die groep- finansiƫle jaarstate | Aantekening 10
PDF icon Laai die PDF af

    Groep   Maatskappy  
10. Netto finansieringskoste 2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
  Rente betaal                
  Rente op terugbetalings aan onsuksesvolle aandeelaansoekers (64)   (51)   (64)   (51)  
  Rente op voorkeuraandele (25 651)   (23 574)   (25 651)   (23 574)  
    (25 715)   (23 625)   (25 715)   (23 625)  
  Rente ontvang                
  Rente op lopende rekeninge 177   76   177   76  
  Rente op daggeldrekeninge 199   234   199   234  
    376   310   376   310  
  Netto finansieringkoste (25 339)   (23 315)   (25 339)   (23 315)