Aantekeninge by die groep- finansiƫle jaarstate | Aantekening 11
PDF icon Laai die PDF af

    Groep   Maatskappy  
11. Kontant en kontantekwivalente 2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
  Kontant en kontantekwivalente toeskryfbaar aan die maatskappy 7 655   7 375   7 655   7 375  
  Kontant en kontantekwivalente gehou namens beleggers 765   1 053   765   1 053  
    8 420   8 428   8 420   8 428