Aantekeninge by die groep- finansiƫle jaarstate | Aantekening 12
PDF icon Laai die PDF af

    Groep   Maatskappy  
12. Kontant gegenereer deur bedrywighede 2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
  Verlies voor belasting (70 678)   (1 683)   (3 204)   (2 347)  
  Aangepas vir:                
  – Dividende ontvang     (21 721)   (21 225)  
  – Aandeel van netto wins van geassosieerde maatskappy 45 753   (21 889)      
  – Finansieringkoste 25 339   23 315   25 339   23 315  
  Verlies voor veranderings in bedryfskapitaal 414   (257)   414   (257)  
  Veranderings in bedryfskapitaal (309)   932   (309)   932  
  Bedrae betaalbaar (332)   949   (332)   949  
  Ander debiteure 23   (17)   23   (17)  
    105   675   105   675