Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 2
PDF icon Laai die PDF af


2. Vernaamste rekeningkundige ramings

Ramings en aannames word deurlopend geëvalueer en word baseer op historiese ondervind- ing en ander faktore, insluitend verwagtings ten opsigte van toekomstige gebeure wat in die omstandighede billik geag word.

Die groep pas oordeel toe met die evaluering van die waarde- daling van klandisiewaarde wat ingesluit is by die drawaarde van die belegging in geassosieerde maatskappye (sien aantekening 1.1).