Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 3
PDF icon Laai die PDF af


3. Belegging in geassosieerde maatskappy

Die maatskappy het ’n 15%-belang in Media24 Beherend Eiendoms Beperk, ’n maatskappy wat in Suid-Afrika geïnkorporeer is. Dit is ’n ongenoteerde belegging. Hierdie belegging word geklassifiseer as ’n belegging in ’n geassosieerde maatskappy, as gevolg van die beduidende invloed wat die groep deur verteenwoordiging in die direksie het, al het die groep net ’n 15%-belang.

  Groep   Maatskappy  
  2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
Beweging in drabedrag                
Aan die begin van die jaar 642 672   640 462   603 709   603 709  
Aandeel in netto wins (45 753)   21 889      
Aandeel in veranderings in ander reserwes 66 650   1 546      
Dividende ontvang (21 721)   (21 225)      
  641 848   642 672   603 709   603 709  

Opgesomde finansiële inligting van ongenoteerde geassosieerde ooreenkomstig die finansiële jaarstate – Media24 Eiendoms Beperk

  Groep  
  2015
R’000
  2014
R’000
 
Totale bates 6 071 526   5 871 742  
Totale laste 2 647 605   3 536 751  
Omset 8 249 951   8 171 101  
Netto (verlies)/wins (118 645)   365 758