Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 4
PDF icon Laai die PDF af


4. Verwante partye

Die voorsitter, R C C Jafta, hou in totaal 430 (2014: 430) gewone aandele in die maatskappy. A H Adhikari en L J Klink is trustees van die Rubato Trust wat in totaal 1 167 129 (2014: 337 150) aandele hou. J C Held, ’n onafhanklike nieuitvoerende direkteur, hou in totaal 430 (2014: 0) gewone aandele in die maatskappy.

Direkteure van die maatskappy ontvang geen direkteursfooie of -vergoeding nie.

Ingesluit by ander debiteure is ’n bedrag van R350 000 (2014: R362 107) verskuldig aan Media24 Eiendoms Beperk.