Aantekeninge by die groep- finansiële jaarstate | Aantekening 5
PDF icon Laai die PDF af


    Groep   Maatskappy  
5. Ander ontvangbare rekeninge 2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
  Belasting 4   4   4   4  
  Rente op aanvraagdeposito’s 15   26   15   26  
  Verskuldig deur Media24 Eiendoms Beperk 350   362   350   362  
    369   392   369   392