Aantekeninge by die groep- finansiƫle jaarstate | Aantekening 8
PDF icon Laai die PDF af

    Groep   Maatskappy  
8. Bedrae betaalbaar 2015
R’000
  2014
R’000
  2015
R’000
  2014
R’000
 
  Bedrae verskuldig aan beleggers 765   1 053   765   1 053  
  Rente op terugbetalings verskuldig aan onsuksesvolle aandeelaansoekers 644   606   644   606  
  Ander bedrae betaalbaar 401   454   401   454  
  Voorsiening vir ouditeursvergoeding 136   160   136   160  
  BTW 3   3   3   3  
  Sekuriteite-oordragbelasting 5   10   5   10  
    1 954   2 286   1 954   2 286