English
IN HIERDIE AFDELING

 

Balans tussen wins, mense en ons planeet

Media24 erken dat volhoubare ontwikkeling ’n wêreldwye kwessie is wat tot geleenthede sowel as risiko’s vir sakebedrywighede lei. As ’n toonaangewende media-groep het Media24 ten doel om homself te posisioneer om sodanige uitdagings die hoof te bied.

Namate Media24 sy sakebedrywighede uitbrei, beoog hy om by te dra tot die gemeenskappe waarin hy bedrywig is, sy eie mense te ontwikkel, tot algemene ekonomiese vooruitgang by te dra, en sy impak op die omgewing te beperk.

Met die formulering van die beleid is gebiede ontleed waarop die groep ’n betekenisvolle bydrae tot volhoubare ontwikkeling kan maak in die markte waarin hy bedrywig is, om die integrasie van hierdie aspekte by die daaglikse bedrywighede en die formulering van strategie te vergemaklik.

Uittreksel uit Media24 se beleid vir volhoubare ontwikkeling

Staat van toegevoegde waarde vir die jaar geëindig 31 Maart 2015

  31 Maart
  2015
R’m
  2014
R’m
 
Inkomste 8 250   8 171  
Koste van inkomstegenerering 4 702   4 536  

Waarde toegevoeg

3 548   3 635  
Inkomste uit beleggings 48   42  
Welvaart geskep 3 596   3 677  
Waardeverdeling:

Werknemers

       
Salarisse, lone en voordele 2 058   2 036  

Verskaffers van kapitaal

258   223  
Finansieringskoste 113   81  
Dividende betaal 145   142  

Owerhede

       
Totale belasting betaal 1 087   1 106  

Herbelê in die groep

193   312  
Waardevermindering en amortisasie 342   319  
Ander kapitale items 163   (139)  
Behoue verdienste (312)   132  
  3 596   3 677  

Verspreiding van welvaart

Skakeling met belanghebbendes

Media24 het ’n breë spektrum van belanghebbendes wat vennote in ons besigheid is. Vir Media24 beteken skakeling met belanghebbendes ’n bereidwilligheid om te luister en idees uit te ruil en, veral belangrik, om veranderinge aan ons mikpunte en werkswyses te oorweeg.

Ons beskou individue, groepe of organisasies wat die maatskappy se sakebedrywighede beïnvloed of wat daardeur beïnvloed kan word, as ons belanghebbendes. Dit sluit in, maar is nie beperk nie, tot ons werknemers, aandeelhouers, klante en bedryfsliggame.

Waarom ons skakel Hoe ons skakel
Block Om ’n voorkeurwerkgewer te bly wat ’n veilige, positiewe en inspirerende werksomgewing bied
Block Om personeel se behoeftes en kwelvrae te verstaan en daarop te reageer
Block Om aan personeel strategiese leiding te gee en duidelikheid oor hoe hulle tot die geheel bydra
Block Om die beste talent te behou
Block Om leierskap, opleiding en ontwikkeling te verskaf
Block Deurlopende skakeling via lynbestuur
Block Landswye inligtingsessies vir personeel deur Media24 se uitvoerende hoof en hoofbestuurders van afdelings, weeklikse elektroniese nuusbriewe, werkswinkels, inligtingsessies deur bestuur en interne kommunikasie
Block Sessies waar kennis oor bedryfsonderwerpe gedeel word
Block Jaarlikse leierskapskonferensie
Block Jaarlikse opnames om personeelbetrokkenheid te bepaal
Block Belegging in leierskapsopleiding en -ontwikkeling
Block Om aandeelhouers op die hoogte te hou van maatskappy-ontwikkelinge
Block Media24 is ’n verantwoordelike korporatiewe burger
Block Om die vertroue wat in ons gestel word, te behou en daarop voort te bou
Block Algemene jaarvergaderings van Media24 Beperk en Welkom Yizani
Block Media24 Beperk se geïntegreerde jaarverslag aan aandeelhouers van Welkom Yizani
Block Media24- en Welkom Yizani-webwerwe (www.media24.com) (www.welkomyizani.co.za)
Block Om groter insig in ons klante, hul aspirasies en inligtingsbehoeftes te kry
Block Om voortdurend relevante en nuttige produkte en dienste aan ons klante te lewer
Block Om ons inhoudsaanbiedinge te verbeter
Block Om ons handelsmerk uit te bou en lojaliteit te bevorder
Block Om te verseker dat ons hoë diensvlakke handhaaf
Block Sosialemedia-platforms
Block Fokusgroepe en panele
Block Sosiale/openbare geleenthede
Block E-posse
Block Briewe aan redakteurs
Block Klantediens-inbelsentrums
Block Klante-tevredenheidsopnames
Block Om ons strategiese sakevennootskappe uit te brei
Block Om met bedryfsliggame saam te werk en eensgesindheid oor gemeenskaplike bedryfskwessies te bevorder
Block Om uit beste praktyk te leer en inligting wat die bedryf bevoordeel, te deel
Block Om wedersyds voordelige leergeleenthede moontlik te maak en invloed uit te oefen ten opsigte van gemeenskaplike sake en/of dit te bevorder
Block Maandvergaderings met verskeie bedryfsliggame
Block Deelname in Druk- en Digitale Media Suid-Afrika (PDMSA) en skakeling met verskeie instellings soos die Ouditburo van Sirkulasies van Suid-Afrika (ABC), die Advertensienavorsingstigting (Saarf), die Suid-Afrikaanse Nasionale Redakteursforum (Sanef), die Suid-Afrikaanse Uitgewersvereniging (Pasa), die Agentskap vir Mediaontwikkeling en Diversiteit (MDDA), die Vereniging van Onafhanklike Uitgewers (AIP) en die Advertensiestandaarde-owerheid (ASA)
Block Novus Holdings is ’n lid van die Drukkersbedryffederasie van Suider-Afrika (Pifsa) en woon internasionale bedryfsgeleenthede by om op die hoogte te bly van ontwikkelinge