English
IN HIERDIE AFDELING

 

Die oorsigjaar in kort

Finansiële prestasie

 

Vyfjaar-oorsig

  2011
R’m
  2012
R’m
  2013
R’m
  2014
R’m
  2015
R’m
 
Inkomstestaat                    
Omset
7 156   7 970   7 790   8 171   8 250  
Handelswins
400   591   546   519   247  
Vrye kontantvloei
114   551   446   95   171  
Staat van finansiële posisie                    
Totale bates
5 294   5 574   5 553   5 872   6 104  
Totale ekwiteit
990   988   2 123   2 335   3 424  
Totale laste
4 304   4 586   3 430   3 537   2 680  

Twietbare feite